Podbój państw hellenistycznych. Rzymski imperializm i logika jego działania

Autor: Bartosz Krzymiński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XXXV-XL, Wrocław 1981.
  • Plutarch, Żywoty sławnych mężów. Tytus Kwinkcjusz Flamininus, [w:] Sprawski S., Plutarch Chomicki G., Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999.
  • B. Bravo, Wipszycka E., Historia Starożytnych Greków. Tom 3: Okres hellenistyczny.
  • Ziółkowski Adam, Historia Rzymu, Poznań 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida