Podstawy absolutyzmu. W stronę absolutyzmu oświeconego

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Duńskie Prawo Królewskie, tłum. M. Kopczyński.
  • Źródło: Fryderyk II, Anti‑Machiavel (fragment), [w:] , Mikołaja Machiavella Książę oraz Fryderyka II króla pruskiego Anti-Machiavel, tłum. i oprac. C. Nanke, Lwów- Warszawa, 1920.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida