Podział grup społecznych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mirosław Urbaniak, Socjometria bez tajemnic, dostępny w internecie: slideplayer.pl [dostęp 28.05.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN, Kasta, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 242.
  • Źródło: Maciej Frykowski, Paweł Starosta, Kapitał społeczny i jego użytkownicy, „Przegląd Socjologiczny” 2008, nr 1, s. 31–62.
  • Źródło: William Graham Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995, s. 16.