Podział grup społecznych

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mirosław Urbaniak, Socjometria bez tajemnic, dostępny w internecie: slideplayer.pl [dostęp 28.05.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN, Kasta, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
  • Frykowski Maciej, Starosta Paweł, „Przegląd Socjologiczny” 2008, nr 1.
  • Sumner William Graham, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida