Poeta serca i jego nabożne pieśni – Pieśń poranna, Pieśń wieczorna Franciszka Karpińskiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tomasz Chachulski, Franciszek Karpiński jako poeta religijny, [w:] Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995, s. 181.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Stara pieśń na Binnarową, [w:] tegoż, Utwory zebrane, t. 3, Warszawa 2018, s. 124.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1959, s. 97.
  • Źródło: Maria Pawłowiczowa, Wstęp, [w:] Wybór pieśni nabożnych Franciszka Karpińskiego oraz Psalmów w jego tłumaczeniu, red. ks. A. Reginek, Katowice 2001, s. 5.
  • Źródło: Franciszek Karpiński, Pieśń poranna, [w:] tegoż, Utwory zebrane, Warszawa 1991, s. 16.
  • Źródło: Franciszek Karpiński, Pieśń wieczorna, [w:] tegoż, Utwory zebrane, Warszawa 1991, s. 21.
  • Źródło: Ks. Antoni Reginek, Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego - świadectwo ponadczasowej żywotności, [w:] Muzyka religijna – między epokami i kulturami, t. 2, red. K. Turek, B. Mika, Katowice 2009, s. 38.
  • Źródło: Mieczysław Klimowicz, Franciszek Karpiński, [w:] tegoż, Oświecenie, Warszawa 1999, s. 400.
  • Źródło: Recenzja Pieśni nabożnych, „Tygodnik Wileński” 1820, t. 9, s. 122.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida