Poetyckie reakcje na doświadczenia wojny

Tekst: Aleksandra Grudzińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Zagajewski, rozmowę przepr. Przemysław Stanisławski, Święto wojny?, 2008 r., dostępny w internecie: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/.
  • Źródło: Guillaume Apollinaire, Prześliczna rudowłosa (fragment), [w:] tegoż, Wybór pism, tłum. A. Ważyk, Warszawa 1980, s. 280–282.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Termopile polskie, [w:] tegoż, Niepokój, Kraków 1988, s. 61–62.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida