Poezja i banalne zło. Tadeusz Różewicz Nożyk profesora

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Anna Pigoń

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Marcin Jaworski, Przeszłość, przyjaźń. Dwie glosy do poematu Nożyk profesora Tadeusza Różewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, nr 22 (42), s. 131–140.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Cienie, [w:] tegoż, Nożyk profesora, Wrocław 2001, s. 15–17.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka (I).
  • Źródło: Aleksandra Ubertowska, Przepisywanie zagłady: Shoah o późnych poematach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 2004, nr 95/2, s. 62–63.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Cienie, [w:] tegoż, Nożyk profesora.