Poglądy Horacego na sztukę i pozycję artysty

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Horacy, Pieśń I.
  • Źródło: Stanisław Stabryła, Wstęp, [w:] Horacy, Dwadzieścia dwie ody, tłum. Adam Ważyk, Wrocław 1991, s. CLIV.
  • Źródło: Horacy, Oda III 1 [Odi profanum vulgus et arceo... ], [w:] Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. F. Faleński, Wrocław 1971, s. 89.
  • Źródło: Horacy, Oda I 1 [Maecenas atavis edite regibus…], [w:] Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Birkenmajer, Wrocław 1971, s. 3–5.
  • Źródło: Horacy, Oda I 32 [Poscimur, si quid vacui sub umbra…], [w:] Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. T. F. Hahn, Wrocław 1971, s. 48–49.
  • Źródło: Horacy, Oda IV 3 [Poscimur, si quid vacui sub umbra…], [w:] Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Tuwim, Wrocław 1971, s. 143–144.
  • Źródło: Horacy, Oda III 30 [Exegi monumentum aere perennius…], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. Jerzy Królikowski, tłum. Lucjan Rydel, Wrocław 1971, s. 137.
  • Źródło: Horacy, Oda IV 8 [Donarem pateras grataque Kommodus…], [w:] tegoż, oprac. Jerzy Królikowski, tłum. Lucjan Siemieński, Wrocława 1871, s. 154–155.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida