Polemika Juliusza Słowackiego z Adamem Mickiewiczem

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian Akt III, scena VI, [w:] tegoż, Utwory wybrane, t. 1, Warszawa 1969.
  • Źródło: Krzysztof Biliński, "Kordian" i szatańska wizja dziejów, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 34” 1999.
  • Źródło: Eligiusz Szymanis, "Kordian" z perspektywy filozofii genezyjskiej, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1999, nr 34, s. 48.
  • Źródło: Eligiusz Szymanis, "Kordian" z perspektywy filozofii genezyjskiej, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1999, nr 34, s. 49.
  • Źródło: Eligiusz Szymanis, "Kordian" z perspektywy filozofii genezyjskiej, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1999, nr 34, s. 46–47.
  • Źródło: Listy o Adamie Mickiewiczu ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, red. Z. Jabłoński, Kraków 1955, s. 71–72.
  • Źródło: Mieczysław Inglot, [Kordian – imperatyw wolności], [w:] Juliusz Słowacki, Kordian.
  • Źródło: Kordian, [w:] Juliusz Słowacki, Dramaty, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1952, s. 183.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida