Polemika Woltera z Leibnizem w powiastce filozoficznej Kandyd

Tekst: Joanna J. Gawlikowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Wolter, Kandyd, czyli optymizm, przeł. Tadeusz Żeleński-Boy, [w:] K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz. II, Stentor, Warszawa 2002, s. 191-192.
  • Źródło: Wolter, Wolter, Kandyd, czyli optymizm, przeł. Tadeusz Żeleński-Boy, [w:] W. Bobinski, A. Janus-Sitarz, B. Kołcz, Barwy epok, WSiP, Warszawa 2002, s. 410-411.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida