Polityka państw wobec imigrantów

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anita Adamczyk, Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3, s. 44–45.
  • Źródło: Angela Merkel: Multikulti to bajki. Niemcy będą ograniczać napływ uchodźców, 16.12.2015 r., dostępny w internecie: wprost.pl [dostęp 15.05.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Sobczak, Rzecznik TSUE: Polska, Czechy i Węgry do ukarania za odmowę przyjęcia uchodźców , 31.10.2019 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Ośrodek Badań nad Migracjami, Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji, t. Moduł III, Warszawa 2007, s. 24.
  • Źródło: Wystąpienie Angeli Merkel (fragmenty), tłum. Mariusz Gaj, Lipsk 2010.