Polityka prorodzinna państwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 8.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.10.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.10.2021 r.].
  • Źródło: Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej, dostępny w internecie: domyopieki.pl [dostęp 8.01.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 3.04.2020 r.].