Polonus pancerny, wąsaty, kontuszowy – Jan III Sobieski, ideał Sarmaty

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1, wybór F. Kluczycki, Kraków 1880, s. 5.
  • Źródło: Kult Jana III Sobieskiego i wiktorii wiedeńskiej (1683) w polskiej kulturze i tradycji, „Czasy Nowożytne” 2010, t. 23, s. 48.
  • Źródło: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki, t. 2, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1973, s. 214–215.
  • Źródło: Julian Krzyżanowski, Jan Sobieski w tradycji anegdotycznej, [w:] tegoż, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977, s. 382.
  • Źródło: Władysław Konopczyński, Od Sobieskiego do Kościuszki: szkice - drobiazgi, fraszki historyczne, Kraków 1921, s. 9.
  • Źródło: Janusz Woliński, Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego, Warszawa 1950, s. 15.
  • Źródło: Józef Kraszewski, Wizerunki królów i książąt polskich, Warszawa 1888, s. 7–8.
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa 1991, s. 34.
  • Źródło: Urszula Augustyniak, Mentalność i obyczaj sarmacki.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida