Położenie międzynarodowe Polski przed wybuchem II wojny światowej

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: wybór R. Nazarewicz. Cytat za: Międzynarodowe tło agresji Rzeszy Niemieckiej na Polskę w 1939 roku. Wybór dokumentów, wybór i wstęp R. Nazarewicz, Warszawa 1986, s. 151–152.
  • Źródło: Sojusz polsko-brytyjski. Londyn, 25 sierpnia 1939 r., [w:] Polska w latach 1918–1939. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. K. Kawalec, L. Smołka, W. Suleja, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1986, s. 406–408.
  • Źródło: Nowe żądania Niemiec (tzw. szesnaście punktów) pod adresem Polski ogłoszone przez radio berlińskie o godz. 21 w dniu 31 sierpnia 1939, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Wybuch II wojny światowej , t. 58, oprac. M. Turlejska, Warszawa 1961, s. 34–35.
  • Cytat za: Międzynarodowe tło agresji Rzeszy Niemieckiej na Polskę w 1939 roku. Wybór dokumentów, wybór i wstęp R. Nazarewicz, Warszawa 1986, s. 152–153.
  • Źródło: Tajny protokół dodatkowy do paktu Ribbentrop-Mołotow. Cytat za: Nowe żądania Niemiec (tzw. szesnaście punktów) pod adresem Polski ogłoszone przez radio berlińskie o godz. 21 w dniu 31 sierpnia 1939 w: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Wybuch II wojny światowej, oprac. M. Turlejska, Warszawa 1961, s. 34-35.
  • Źródło: Notatka z posiedzenia 6-tki politycznej PPR i PPS z 21 X 1946 r., [w:] Źródła do dziejów Polski XIX i XX wieku. Lata 1945–1956, t. 5, wybór A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 141.
  • Źródło: Instrukcja KC PPR-u z 15 września 1946 r. wystosowana do pierwszego sekretarza KW PPR-u w Katowicach, Łach S., Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947, Gdańsk 1995, str. 226-227.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida