Polskie konstytucje – podsumowanie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Artykuły henrykowskie (11 maja 1573 r.), 27.10.2009 r., dostępny w internecie: historia.org.pl [dostęp 8.09.2019 r.].
  • Źródło: Konstytucja marcowa. Zgoda w trudnym czasie, 17.03.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 25.06.2020 r.].
  • Źródło: Marian Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., PWN 2001, s. 309.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Spisanie artykułów henrykowskich, dostępny w internecie: muzhp.pl [dostęp 8.09.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida