Porównanie literackich obrazów rewolucji przedstawionych w Nie‑Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego

Tekst: Małgorzata Młynarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Wrocław 1982.
  • Źródło: Leksykon lektur szkolnych, Wrocław 2005, s. 207–211.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, dostępny w internecie: Utwór oparty na książce pochodzącej z serwisu Wolne Lektury, licencja: CC BY-SA 2.0.
  • Źródło: Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wstęp, [w:] Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Wrocław 1982, s. LXXXIII.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia.