Porzuceni sojusznicy czy nieudolni politycy? – postawa mocarstw zachodnich wobec Polski

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Otto von Bismarck, Fragment przemówienia w komisji budżetowej Landtagu Prus z 30 IX 1862 r.
 • Źródło: Janusz Pajewski, Historia powszechna. 1871–1918, Warszawa 2001, s. 277.
 • Źródło: Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014, s. 36.
 • Źródło: Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014, s. 45–46.
 • Cytat za: Tadeusz Szumowski, 1939: kulisy brytyjskich gwarancji dla Polski, „Polityka”, 17 czerwca 2019 r.
 • Cytat za: Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, t. I „Kampania Wrześniowa”, cz. 3, Londyn 1959, s. 9.
 • Cytat za: Układ o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką Brytanią (1939), wikipedia.org, dostęp 20.08.2021.
 • Źródło: Janusz Piekałkiewicz, Polski wrzesień. Hitler i Stalin rozdzierają Rzeczpospolitą 1 XI 1939−1939, Warszawa 2004, s. 120.
 • Źródło: Maria Turlejska, Polska w latach drugiej wojny światowej, [w:] Historia Polski 1864−1945. Materiały do nauczania w klasie XI, red. Żanna Kormanowa, Warszawa 1952, s. 440–441.
 • Źródło: Jacek Tebinka, Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w okresie dziwnej wojny, [w:] Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939−1989, red. Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak, Gdańsk−Warszawa 2010, s. 60–61.
 • Źródło: Janusz Pajewski, Historia powszechna. 1871–1918, Warszawa 2001, s. 7.
 • Źródło: Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014, s. 70–71.
 • Źródło: K. Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, dostępny online [w:] wolnelektury.pl.
 • Źródło: Jan Tomkowski, Młoda Polska, PWN 2007, s. 11.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida