Potoczność w poezji Juliana Tuwima i Marcina Świetlickiego

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Bibliografia:

 • Źródło: Joanna Kulczyńska-Kruk, Paradokumentalizm w polskiej w polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 2018, s. 24, 64–65.
 • Źródło: Joanna Kulczyńska-Kruk, Paradokumentalizm w polskiej w polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 2018, s. 186.
 • Źródło: Joanna Chłosta-Zielonka, Skąd się wzięły wulgaryzmy w literaturze po 1989 roku?: obraz kultury literackiej urodzonych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, „Prace Językoznawcze” 2012, nr 14.
 • Źródło: Julian Tuwim, Colloquium niedzielne na ulicy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Kraków 1969, s. 14–15.
 • Źródło: Julian Tuwim, Chrystus miasta, [w:] Wiersze wybrane, oprac. Michał Głowiński, Kraków 1969, s. 9–10.
 • Źródło: Julian Tuwim, Ranyjulek, [w:] Wiersze wybrane, oprac. Michał Głowiński, Kraków 1969, s. 27.
 • Źródło: Julian Tuwim, Quatorze Juillet, [w:] Wiersze wybrane, oprac. Michał Głowiński, Kraków 1969, s. 59.
 • Źródło: Julian Tuwim, Bal w operze, [w:] Wiersze wybrane, oprac. Michał Głowiński, Kraków 1969, s. 214.
 • Źródło: Julian Tuwim, Z wierszy o Małgorzatce, [w:] Wiersze wybrane, oprac. Michał Głowiński, Kraków 1969, s. 187–188.
 • Źródło: Marcin Świetlicki, Nieprzysiadalność, [w:] Wiersze, Kraków 2011, s. 159.
 • Źródło: Marcin Świetlicki, Gdzieś tak początek 1993, [w:] Wiersze, Kraków 2011, s. 141.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Określona epoka, [w:] Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 178.