Powieść realistyczna Balzaka jako studium obyczajów XIX wieku

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Historia literatury francuskiej, red. G. Lanson, P. Tuffrau, Warszawa 1971, s. 507.
 • Źródło: Honoriusz Balzac, Ojciec Goriot, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1966, s. 33.
 • Źródło: Michał Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści, [w:] tegoż, Wokół problemów realizmu, Warszawa 1977.
 • Źródło: Michał Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści, [w:] tegoż, Wokół problemów realizmu, Warszawa 1977, s. 68.
 • Źródło: Honoriusz Balzac, Ojciec Goriot, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1966, s. 9–11.
 • Źródło: Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka, 1936.
 • Źródło: Michał Choromański, Zazdrość i medycyna, Warszawa 1933.
 • Źródło: Jerzy Prokopiuk, Wstęp, [w:] C. G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1993.
 • Źródło: Egon Naganowski, Telemach w labiryncie świata: o twórczości Jamesa Joyce’a, 1962.
 • Źródło: Jolande Jacobi Jacobi, Psychologia C.G. Junga, 1942.
 • Źródło: Stanisław Helsztyński, Wiadomości Literackie, 1935.
 • Źródło: Włodzimierz Bolecki.
 • Źródło: Józef Bachórz, Spotkania z „Lalką”, 2010.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida