Powieść w kostiumie romansu rycerskiego. Don Kichote z La Manczy

Bibliografia:

  • Nabokov Vladimir, Wykłady o Don Kichocie, tłum. Jolanta Kozak, Warszawa 2001.
  • de Cervantes Miguel, ROZDZIAŁ ÓSMY (fragment), [w:] tegoż, Przemyślny szlachcic don Kichot z Manczy .
  • Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie, red. Arkadiusz Żychliński, Wojciech Charchalis, Poznań 2016.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida