Powodzie i ich przyczyny

Tekst: Artur Jasiński, Ewa Malinowska (opracowano częściowo na podstawie materiałów PWN)

Scenariusz lekcji: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.