Powstania w dokonaniach kultury

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: [w:] Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Historia starożytnych Greków do końca wojen perskich, Warszawa 1988, s. 284.
  • Źródło: Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, t. ks. 11, rozdz. 28, ust. 1, tłum. I. Ptaszek.
  • Źródło: Herodot, Dzieje, t. ks. 8, rozdz. 71, tłum. S. Hammer.
  • Źródło: Herodot, Dzieje, t. ks. 9, tłum. S. Hammer.
  • A. Wolicki, Wojny perskie, w: Maraton. 2500 lat od wielkiej bitwy. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, „Pomocnik Historyczny Polityki” 10, 2010, s. 122.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, 1895.