Powstanie listopadowe na arenie międzynarodowej i jego szanse

Autor:  Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: John Locke, Myśli o wychowaniu (1693), [w:] Teksty źródłowe do dziejów wychowania. Oświecenie, t. 5, oprac. S. Możdżeń, Kielce 1993, s. 5–16.
 • Źródło: Wspomnienia ucznia Pestalozziego, [w:] Źródła do historii wychowania, oprac. S. Kot, Warszawa 1930, s. 244–248.
 • Źródło: Louis Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde [Podróż dookoła świata], tłum. D. Wiśniewska, Paris 1771, s. 189–216.
 • Źródło: Jean-Jacques Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu (1762), [w:] Teksty źródłowe do dziejów wychowania. Oświecenie, t. 5, oprac. S. Możdżeń, Kielce 1993, s. 17–23.
 • Źródło: Wspomnienia ucznia Pestalozziego, [w:] Źródła do historii wychowania, oprac. S.Kot, Warszawa 1930, s. 244–248.
 • Źródło: Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, t. 4, tłum. Dorota Wiśniewska, Amsterdam 1782-1788, s. 44–45.
 • Cytat za: J. Patelski, Wspomnienia wojskowe Józefa Patelskiego z lat 1823-1831, Wilno 1914.
 • Cytat za: Juliusz Słowacki, Kordian.
 • Źródło: Fragment wiersza rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina Oszczercom Rosji z sierpnia 1931 r. Cytat za: Jerzy Łojek, Szanse powstania listopadowego, Warszawa 1966, s. 102–103.
 • Źródło: Fragment memoriału, który przełożył w imieniu rządu wodzowi naczelnemu Janowi Skrzyneckiemu ks. Adam Czartoryski 14 czerwca 1931 r. Cytat za: Jerzy Łojek, Szanse powstania listopadowego, Warszawa 1966, s. 104–105.
 • Źródło: Współczesny historyk Jerzy Zdrada o przyczynach klęski powstania listopadowego. Cytat za: Jerzy Zdrada, Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2005, s. 193–194.
 • Źródło: Gustaw Ehrenberg, Gdy naród do boju wystąpił z orężem (fragment hymnu z 1831 r.), dostępny w internecie: pl.wikisource.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida