Powstanie Wielkiej Koalicji. Konferencja w Teheranie

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: , [w:] Piotr Mleczko, Artykuł „Bombardowania strategiczne a Casablanca 1943. Przyczyny, przebieg i skutki konferencji”, infolotnicze.pl.
  • Źródło: Karta atlantycka z 14 VIII 1941 r. (fragment), [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 206.