,,Prawdy niewesołe”. Wizja świata w bajkach Ignacego Krasickiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ignacy Krasicki, Pan I pies, [w:] tegoż, Bajki, Wrocław 1975, s. 62.
  • Źródło: Zdzisław Libera, Literatura piękna, [w:] tegoż, Oświecenie, Warszawa 1974, s. 103–104.
  • Źródło: Ignacy Krasicki, Sułtan w piekle , [w:] tegoż, Bajki, Wrocław 1975, s. 67.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida