Prezydent RP a władza sądownicza

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 25.02.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia Gazety Prawnej: amnestia, dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 26.07.2019 r.].
  • Źródło: Fragment przemówienia prezydenta RP Andrzeja Dudy, dostępny w internecie: prezydent.pl [dostęp 25.07.2019 r.].
  • Źródło: Charles Louis de Montesqiueu, O duchu praw, Warszawa 1957, s. 244.
  • Źródło: Piotr Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, s. 184.
  • Źródło: Andrzej Duda, List Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dostępny w internecie: prezydent.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Źródło: Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Prezydenta RP, dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Źródło: Rekordzista Kwaśniewski. Prezydenci i ich ułaskawienia, 1.06.2017 r., dostępny w internecie: tvp.info.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida