Problemy z innych dziedzin wiedzy, prowadzące do rozwiązywania równań kwadratowych