Przebieg postępowania administracyjnego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Szymon Dubiel, Jawne nagrody – wyrok NSA, 9.06.2021 r., dostępny w internecie: siecobywatelska.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.08.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 27.08.2021 r.].