Przed-sądy

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o.

Bibliografia:

  • Gadamer Hans-Georg, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” przeł. Krzysztof Michalski, 1976, nr 6.