Przekształcenia ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w.

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Narodowe wyznanie wiary, Konstytucja Węgier, 2011, dostępny w internecie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html.
  • Źródło: Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, dostępny w internecie: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
  • Źródło: Preambuła Konstytucji Republiki Czeskiej, 1992, dostępny w internecie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html.
  • Źródło: Fragment przemówienia sekretarza stanu USA George’a Marshalla na zebraniu klubu absolwentów Harvardu, wygłoszone w Cambridge w stanie Massachusetts 5 VI 1947 r., [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 308–309.
  • Źródło: Walter Laqueur, Historia Europy 1945–1992, tłum. R. Zawadzki, Londyn 1993, s. 112.
  • Źródło: Jerzy Morawski, 70 lat planu Marshalla. Fakty i mity o największym programie rozwojowym XX wieku, „Polityka” 2014.