Przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w ruchu drgającym

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida