Przemiany w deklinacji polskiej. Przymiotnik

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Dubisz, Krystyna Długosz-Kurczabowa, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2006, s. 241.
  • Źródło: Biblia królowej Zofii, [w:] Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego,, Kraków 2006.