Przemysł – czynniki lokalizacji, struktura – powtórzenie