Przypowieści – budowa, postacie, sens

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Katarzyna Tokarska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mt 13, 10–14, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 1990, s. 1138.
  • Źródło: Wojciech Pikor, Wesele w czasach Jezusa, [w:] tegoż, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz do lektury, 2011, s. 98.
  • Źródło: Mt 25, 1–13, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 1990.
  • Źródło: Ks. Wojciech Pikor, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury.
  • Źródło: Franz Kafka, Mijający nas ludzie, [w:] Opowieści i przypowieści, tłum. Alfred Kowalkowski, Warszawa 2016, s. 12.
  • Źródło: Roman Bartnicki, Współczesna interpretacja przypowieści Jezusa Chrystusa, dostępny w internecie: http://digital.fides.org.pl/Content/1280/20_Bartnicki.pdf [dostęp 6.06.2021 r.].