Pytania do tekstu filozoficznego Hume'a - określenie problematyki, poglądu, postawy autora

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. Dawid Misztal, Tomasz Sieczkowski, Kraków 2005, s. 4.
  • Źródło: M. de Cervantes Saavedra, Don Kichot z La Manchy, tłum. W. Zakrzewski.
  • Źródło: Dariusz Kowalczyk, Czym w ogóle jest dusza?, dostępny w internecie: mateusz.pl [dostęp 5.07.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida