Refleksyjny charakter w komediowym entourage'u. Chory z urojenia w reżyserii Giovanniego Pampiglione

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Nathan Belofsky, Jak dawniej leczono, dostępny w internecie: https://www.salon24.pl/u/ryuuk/628779,trupojady-womitoria-i-lewatywy-czyli-xvii-wieczna-medycyna,3 [dostęp 17.06.2021 r.].
  • Źródło: „Chory z urojenia” z Grabowskim po raz dwusetny, dostępny w internecie: https://e-teatr.pl/krakow-chory-z-urojenia-z-grabowskim-po-raz-dwusetny-a73397 [dostęp 17.06.2021 r.].
  • Źródło: Łukasz Kaczyński, „Chory z urojenia” z Teatru 6. Piętro, dostępny w internecie: https://e-teatr.pl/Lodz-chory-z-urojenia-z-teatru-6-pietro-a145416 [dostęp 17.06.2021 r.].
  • Źródło: Aleksander Czaplicki, Chory z urojenia, dostępny w internecie: https://e-teatr.pl/chory-z-urojenia-a230003 [dostęp 17.06.2021 r.].
  • Źródło: Miguel de Cervantes, Don Kichote, t. 1, tłum. Z. Czerny, A. L. Czerny, Warszawa 1983, s. 40.