Reformacja w innych krajach europejskich. Wyznania protestanckie

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: John Knox, Historia reformacji w (…), [w:] Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1998, s. 80.
  • Źródło: John Knox, Historia reformacji w (…), [w:] Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1998, s. 79–82.
  • Źródło: Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1998, s. 73.
  • Źródło: Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1998, s. 68.
  • Źródło: Fragmenty edyktu nantejskiego, [w:] T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Wypisy, t. 1, Wydawnictwo Temat, oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Toruń 1994.
  • Źródło: Włodzimierz Tasak, Reformacja. Sukces czy porażka?, Warszawa 2017.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida