Reformacja w Rzeczypospolitej

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, PWN, Warszawa 1997, s. 141.
  • Źródło: Sz. Budny, O urzędzie miecza używającym. Cytat za: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, oprac. M. Knidel, W. Malinowski, J. Wittlin, Warszawa 1987, s. 57.
  • Cytat za: Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, cz. I, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980, s. 235-236.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida