Relacje między Bogiem i człowiekiem na podstawie Psalmów J. Kochanowskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jan Kochanowski, Psalm 23.
 • Źródło: Michał Peter, Psałterz w wersji Jana z Czarnolasu, „Ruch biblijny i liturgiczny” 1981, nr 5, s. 262.
 • Źródło: Jan Kochanowski, PSALM 130
  De profundis clamavi ad Te, Domine
  .
 • Źródło: Jan Kochanowski, PSALM 8
  Domine Dominus noster, guam admirabile
  , [w:] tegoż, Psałterz Dawidowy.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Psalm 8.
 • Źródło: Psalm 8, [w:] Bibliia Tysiąclecia.