Renesans – powtórzenie wiadomości. Część 2

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Astrid C. Huth, Thomas R. Hoffmann, Renesans, tłum. J. Szymańska-Kumaniecka.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Do gór i lasów, [w:] Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1998.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida