Renesans w Polsce - związki z reformacją i renesansem europejskim

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Artykuł 95 tez Lutra, wikipedia.org.
  • Źródło: Fragment wypowiedzi Pawła z Wizny. Cytat za: Wybór tekstów źródłowych do historii Kościoła, cz. 2, Nowożytność i czasy najnowsze, oprac. I. Wilczyński, Wyd. Rys, Poznań 2007, s. 84-85.
  • Źródło: Fragment dramatu pt. Kupiec, dostępny w internecie: polona.pl.
  • Źródło: Akt unii horodelskiej z 2 października 1413 r., [w:] Wiek V–XV, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 197–199.
  • Źródło: Polska w okresie monarchii stanowej, [w:] Polska w okresie monarchii stanowej (1346–1454): wybór tekstów, oprac. R. Heck, Warszawa 1955, s. 71.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida