Represje i działania sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeństwa wobec podziemia niepodległościowego oraz opozycji

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kwatera „Ł” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Cytat za: Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956. Teka edukacyjna IPN. Karty, Lublin 2015, nr 69.
  • Źródło: Więzienie Karno-Śledcze w Białymstoku. Cytat za: Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956. Teka edukacyjna IPN. Karty, Lublin 2015, nr 63.
  • Źródło: Adolf Pawiński, Sejmiki ziemskie: początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505, Warszawa 1895.
  • Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 192.
  • Źródło: Maria Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981, s. 161.
  • Źródło: wikipedia.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida