Resocjalizacja

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Robert Borkowski, Tolerancja, dostępny w internecie: tolerancja.pl [dostęp 4.12.2019 r.].
  • Wysocka Ewa, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2009.
  • Luckmann Thomas, Berger Peter , Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010.
  • Jarosław Kaczyński boi się, że uchodźcy sprowadzą zarazę? Tak mówił na wyborczym wiecu, 13.10.2015 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 11.12.2019 r.].
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 31.03.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida