Retoryka patetyczna w wierszu Adama Ważyka Rzeka

Bibliografia:

  • Źródło: Teresa Wilkoń, Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji polskiej, Katowice 2016, s. 86.
  • Źródło: Realizm socjalistyczny, [w:] Teresa Wilkoń, Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej, Katowice 2016, s. 15–18.
  • Źródło: Adam Ważyk, Rzeka, „Nasz Dziennik” 2002, nr 169, s. 7.
  • Źródło: Panegiryk, [w:] Zdzisław Łapiński, Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004, s. 172.
  • Źródło: "Twórczość" 1949, Kultura i literatura w obliczu zjednoczenia partii robotniczych, t. 1, s. 6.
  • Źródło: Adam Ważyk, Do inteligenta uchodźcy, [w:] Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006, s. 17–18.
  • Źródło: Adam Ważyk, Rzeka, [w:] Teresa Wilkoń, Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji polskiej, Katowice 2016, s. 85–86.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida