Rodzaje i charakterystyka partii politycznych we współczesnej Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 25.06.2020 r.].
  • Źródło: Arkadiusz Nyzio, W słabości siła. Bilans ewolucji polskich partii politycznych w latach 1989–2013, „Polityka wewnętrzna i bezpieczeństwo” 2014, nr 2, s. 8.
  • Źródło: Michał Sawicki, Dlaczego tak ważne jest zniesienie finansowania partii z budżetu państwa, dostępny w internecie: kukiz15.org [dostęp 25.06.2020 r.].
  • Źródło: CKE, Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony, przykładowy arkusz egzaminacyjny, dostępny w internecie: plan.liceumlochow.pl [dostęp 8.07.2020 r.].
  • Źródło: Partie polityczne, dostępny w internecie: wiadomosci.onet.pl [dostęp 25.06.2020 r.].