Rodzaje wód podziemnych w Polsce a warunki klimatyczne i geologiczne terenu

Tekst i scenariusz lekcji: Małgorzata Luc, Jacek Szmańda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.