Rok 1956 – poznański Czerwiec i polski Październik

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia i teraźniejszość
Historia
Udostępnij

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Protokół nr 102 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 lipca 1956 r., [w:] Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 176–177.
  • Cytat za: artykuł Październik 1956 roku w Polsce, Jakub Sikora, 2014, historykon.pl.
  • Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 398–399.
  • Źródło: Relacja Edmunda Taszera, pracownika Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, [w:] Örs Csete, 1956 Budapeszt. Węgry, Polacy – twarze i losy, tłum. E. Cygielska, K. Żurek-Góralczyk, Warszawa 2000, s. 177.
  • Źródło: Działania przeprowadzone przez pododdziały 10. Pułku KBW we współdziałaniu z Oddziałami WP, WUdsBP i MO w dniach 28–30 czerwca 1956 r. (fragment), [w:] Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów, Poznań 2012, s. 45–47. Cytat za: Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956": materiały dla ucznia; dostępny na stronie poznan.ipn.gov.pl
  • Źródło: przemowienia.com.
  • Źródło: Przemówienie towarzysza Władysława Gomułki, „Trybuna Ludu” 1956, nr 298.