Róże dla Safony. Liryczny dialog Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej z największą poetką starożytnej Grecji

Tekst: Anita Baraniecka-Kozakiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Epitafium, [w:] tejże, Poezje zebrane, Toruń 1993.
  • Źródło: Jerzy Danielewicz, Wstęp, [w:] Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1987.
  • Źródło: Peter Green, Śmiech Afrodyty, Warszawa 1969.
  • Cytat za: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, Toruń 1993, s. 9.
  • Cytat za: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, Toruń 1993, s. 7.
  • Cytat za: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, Toruń 1993, s. 15.