Różnica między czasem letnim a zimowym. Granica zmiany daty

Tekst i scenariusz lekcji: Włodzimierz Juśkiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida