Rozwiązania sporów bioetycznych

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Locke John, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, oprac. PWN, tłum. B. Gawecki, Warszawa 1955.