Ruch egzekucyjny i jego przywódcy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor:Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Cytat za: Irena Kaniewska, Historia Polski 1506–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1987, s. 81–82.
 • Cytat za: Irena Kaniewska, Historia Polski 1506–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1987, s. 96–97.
 • Cytat za: Irena Kaniewska, Historia Polski 1506–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1987, s. 82–83.
 • Źródło: Stanisław Zaborowski, Traktat o naturze praw i dóbr królewskich z 1507 r., [w:] I. Kaniewska, Historia Polski 1506–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1987, s. 65–66.
 • Źródło: Fragment uchwały sejmu piotrkowskiego, [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii Polski XVI–XVIII w., oprac. D. Grodowska, I. Kaniewska, K. Przyboś, Kraków 1976, s. 31.
 • Źródło: Relacja Juliusza Ruggieriego o stanie Polski złożona papieżowi Piusowi V, [w:] Cudzoziemcy o Polsce. Relacji i opinie. Wiek X–XVII, t. 1, oprac. J. Gintel, wybór Jan Gintel, Kraków 1971, s. 145–146.
 • Źródło: Stanisław Grzybowski, Wielka historia Polski. Dzieje Polski i Litwy (1506–1648), t. 4, Kraków 2000, s. 123.
 • Źródło: Konstytucje sejmu piotrkowskiego o egzekucji dóbr królewskich, 1562/1563, [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, wybór K. Matwijowski, S. Ochmann, Wrocław 1980, s. 189–190.
 • Źródło: Hymn ku czci Izydy autorstwa Isidorosa, [w:] E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków. Okres hellenistyczny, Warszawa 2010, s. 654.
 • Źródło: Frank William Walbank, Świat hellenistyczny, tłum. G. Muszyński, Warszawa 2003, s. 213.
 • Źródło: Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Historia starożytnych Greków. Okres hellenistyczny, Warszawa 2010, s. 670.